W przestrzeni naszej Fundacji od 14.11.2023 rozpoczęła się wystawa artysty rzeźbiarza Artema Dmytrenko. Kolekcję można podziwiać w godzinach otwarcia galerii do dnia 24.11.2023 roku.

Twórcza osobowość Artema Dmytrenko rezonuje z bogactwem kulturowym, rozpiętym pomiędzy wschodem i zachodem. W jego pracach znajdujemy cechy i motywy ikonograficzne tych obydwu skrajnych kultur. Lata studenckie spędzone na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, a także Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zaowocowały szerszą perspektywą spojrzenia na sztukę, a zarazem nabraniem dystansu do prawd lokalnych. Prace Artema na poziomie zarówno kreacji, jak i realizacji mają prawdziwie indywidualny charakter i są przykładem kameralnej autorskiej twórczości. Autor świadomie minimalizuje rzeczowy wymiar swojej twórczości, sprowadzając ją do niewielkich wyrafinowanych fragmentów materii rzeźbiarskiej, które są skondensowanym zapisem idei. Jego twórczość rozpościera się w kierunku geograficznym i historycznym. W tle nowoczesnych postaw twórczych widzimy pobłyski tradycyjnych wartości artystycznych. Jego prace są formalnie różnorodne, a zarazem posiadają niemalże architektoniczną dyscyplinę organizacji form. Zawodowo Artem Dmytrenko zajmuję się pracą dydaktyczną na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych  oraz Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.                                     Podczas obecnej wystawy pt. „Poruszona dotykiem” akcentuje wielką wartość kreacji manualnej i wiarę w podmiotowość twórczą człowieka. Wystawa prezentuje figuralny aspekt twórczości Autora,  a prace cechuje wielka dbałość o formy i synteza rzeźbiarska. Pomimo posiadanego kunsztu i lekkości w operowaniu plastyką ludzkiego ciała Autor stawia sobie cel, który wychodzi daleko poza cielesność i porusza duchową ekspresję. Pomimo interesującego stopu zmysłowości i duchowości jest w tych pracach coś jeszcze cenniejszego, a mianowicie wyczuwalne wewnętrzne życie Jego dzieła, które staje się fundamentami niezależnych  i tajemniczych bytów.