W Biegas Art Gallery przy Al.Jerozolimskich 51 w Warszawie, 10 października 2023 roku ruszyła wyjątkowa wystawa grupy KrakArt Group. 

KrakArt Group to grupa siedmiu polsko-amerykańskich artystów, którzy od ponad czterdziestu lat mieszkają i tworzą w Los Angeles w Kalifornii, promując w ten sposób polską kulturę artystyczną w wielkokulturowej i wieloetnicznej społeczności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, świadcząc nieprzerwanie od 1980 roku o sile polskiej kultury, poprzez dzieła sztuki, wystawy i koncerty organizowane w Los Angeles i innych miastach Stanów Zjednoczonych. Członkami grupy są: Kasia Czerpak-Węgliński, Joanna Fodczuk-Garcia, Andrzej Koło, Leonard Konopelski, Janusz Maszkiewicz, Tomasz Misztal i Witold „Vito” Wójcik, Grupę założył w 1981 roku malarz Andrzej Koło. Pierwszy skład grupy tworzyli: Andrzej Koło, Mateusz Pomaski, Bona Radomska i Jan Skowron. Przez kolejne lata jej skład się zmieniał, ale większość artystów tworzących grupę pochodziła z Krakowa, stąd nazwa KrakArt.

Pierwsza wystawa KrakArt miała miejsce w Top O’Art Gallery w West Hollywood w 1981 roku. Przez kolejne lata dzieła plastyczne – malarskie i rzeźbiarskie członków grupy promowała Galeria Sztuki Nowoczesnej w Los Angeles. Inną ważną galerią prezentująca działa twórców z KrakArt była Galeria Toporowicz w Santa Anna w Kalifornii.

Ważnym wydarzeniem w życiu grupy był udział jej członków w wydarzeniu zorganizowanym przez KrakArt pt. Art Confrontations – wystawie 44 czołowych polskich artystów tworzących na emigracji w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Niemczech, Portugalii, Kanadzie i Australii, która miała miejsce w Modern Art Gallery w Los Angeles w 2003 roku. Po sukcesie tejże wystawy, grupa KrakArt zaproszona została do udziału w kilku wydarzeniach artystycznych, takich jak: Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Guadalajdzie w Meksyku w 2004 roku, do Galleria Del Sur w Mexico City w 2005 roku, Kurier-Plus Gallery w Nowym Jorku w 2006 roku, Amber Gallery w Waszyngtonie w 2007 roku oraz do Galerii Roi Dore w Paryżu w 2012 roku. Swój srebrny jubileusz grupa świętowała wystawą Krak Confessions w ASTO Museum of Art w Los Angeles w 2003 roku.

Dużym echem w świecie sztuki odbiła się, zorganizowana w 100-lecie Niepodległości Polski wystawa dzieł KrakArt i zaproszonych młodych artystów spoza grupy, pt. Polish Identity- The Poetic Perception, która miała miejsce w prestiżowej Bergamot Art Center – Building Bridges Art Exchange w Los Angeles w 2018 roku. Jej następstwem była, zorganizowana zaledwie dwa lata później, przez Muzeum Pułaskiego w Warce pierwsza grupowa wystawa KrakArt w Polsce, pt. Po przekątnej. Kalifornijska Grupa KrakArt.

Przygotowywana w 2023 roku przez Fundację Biegasa w Warszawie, wystawa obecnych członków KrakArt pokazuje (poprzez wybranie przez jej kuratorów: Jana Wiktora Sienkiewicza i Iwonę Stefaniak działa malarskie i rzeźbiarskie), jak artyści ukształtowani na polskich uczelniach, łączą w swojej twórczości w Los Angeles – europejskie tradycje i stylistyki artystyczne XX wieku z doświadczeniami kultur pozaeuropejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Już od 10.10 – 22.10.2023 mogą Państwo podziwiać dzieła Twórców Grupy w przestrzeni wystawienniczej Muzeum im. Bolesława Biegasa, a potem wystawa przeniesie się do wirtualnej galerii Biegas znajdującej się w rozszerzonej rzeczywistości metaverse.