Czasoprzestrzeń Ghany – jakże bogatej w swej różnorodności kulturowej, społecznej, religijnej i językowej – doskonale ilustrują zebrane w niniejszym albumie fotografie, których autorem jest Wojciech Zaremba. Jego prace zachwycają oryginalnością spojrzenia, subtelnością kompozycji, umiejętnością operowania barwą i kontrastem. Przede wszystkim jednak na emocje oddziałuje podjęta przez Autora tematyka. Z jego zdjęć wyłania się skomplikowany obraz Afryki Zachodniej, świata, w którym tradycja przenika się z nowoczesnością. W centrum tych przekształceń Wojciech Zaremba umiejscawia rodzinę i dziecko afrykańskie – pokazuje je w przeróżnych kontekstach kulturowych i przestrzennych: na wsi, w mieście, na plaży, podczas zabaw i pracy, w trakcie wykonywania obowiązków domowych, wśród bliskich.

Fotografie wykonywane przez Wojciecha Zarembę są zachętą do odkrywania zakamarków Ghany. Prezentują transformację społeczno-polityczną, przemiany kultur i ekosystemów zachodniej części kontynentu.  Dużym walorem zdjęć jest płynący z nich przekaz, który służy edukacji rozwojowej. Należy podkreślić, że zdjęcia autorstwa Wojciecha Zaremby są podręcznikowym przykładem przestrzegania „Kodeksu w sprawie obrazów  i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa”.

Wojciech Zaremba w niesamowity sposób potrafi zatrzymać czas, by uchwycić istotę otaczającej  go rzeczywistości. Autora cechuje swoista odwaga patrzenia, oryginalna i osobista perspektywa oglądu afrykańskiego interioru i jego mieszkańców, szczególnie najmłodszych Ghańczyków. Jego wysublimowane kadry, które kojarzą się z dziełami fotograficznymi Kazimierza Zagórskiego i Kazimierza Nowaka, wolne są przy tym  od stereotypów, grzechu egzotyzacji percypowanej przestrzeni.

Zaremba stroni od poszukiwania fotograficznych sensacji. Rzetelnie dokumentuje, portretuje Ghańczyków  i wykracza przy tym poza konwencje fotografii stricte etnograficznej. Jego zdjęcia są pełne powagi i zrozumienia istoty dialogu międzykulturowego. To przejmujący zapis spotkania z Drugim Człowiekiem.

Dr Błażej Popławski

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne