O WYSTAWIE – KILKA SŁÓW OD ARTYSTY

Na początku jest biel płótna. Zaczyna się więc trudny i wyczerpujący dialog z płaszczyzną, która nie wyraża sobą niczego, ma jedynie określony format, a która z założenia ma się przeistoczyć w obraz. W procesie, w działaniu, płaszczyzna ewoluuje, przepoczwarza się, staje się obrazem. W końcu wszystko zastyga jak gorąca lawa, dając ujście moim złożonym myślom i emocjom. Wówczas usuwam się w cień. Katharsis.

Obrazy powstają długo, czasami wiele dni i miesięcy. To złożony organizm, przypominający skomplikowany organizm człowieka i podobnie, przez cały czas jest ciągle poddawany wielu ciężkim próbom. W trakcie pracy nad obrazem, siłą rzeczy pojawiają się na jego powierzchni nawarstwienia, żłobienia i kolejne struktury, owa specyficzna złożona materia obrazu. Często bywa tak, że oczyszczam fragmenty warstw już położonych, pozornie wracając do początku procesu. To oczyszczenie paradoksalnie wzbogaca płaszczyznę, nadaje jej blask, wyzwala wewnętrzne ukryte światło. Prowokuje również do wyznaczenia nowych wektorów poszukiwań, przyjęcia innej strategii.

Cały proces malarski odbywa się na płaszczyźnie, która jest szalenie wymagająca, ale ma też wiele do zaoferowania. Jest płaszczyzną magiczną, nieskończoną i może stać się nośnikiem wielu wymiarów, również tych metafizycznych. W obliczu owej płaszczyzny analizuję i eksperymentuję z wartością dla mnie najwyższą – kolorem. Wszystkie elementy plastyczne podporządkowuję jego działaniu, sądzę bowiem że jest on najistotniejszy. Kolor jest niezbadany, chimeryczny a zarazem tajemniczy jak wszechświat. Prowadząc analizę zależności kolorystycznych na obrazie, uświadamiam sobie że cała ta alchemia koloru jest fascynującą podróżą w nieznane.

Podróże Niemożliwe. Taki tytuł ma wystawa moich najnowszych obrazów zaprezentowanych w Fundacji im. Bolesława Biegasa. Składa się na nią zestaw kilkunastu prac, których generalną inspirację stanowią podróże. Są to zarówno podróże realne, spełnione oraz te niezrealizowane, wyobrażone, czy właśnie: niemożliwe. Podróże do miejsc nieistniejących, nierealnych mitycznych. Taki rodzaj peregrynacji wydaje mi się być najbardziej inspirujący. Jest to podróż w głąb siebie, ciągłe zadawanie sobie pytań o obraz świata, często odkrywanie siebie na nowo. To również podróż w głąb obrazu. Podróż jako droga, którą trzeba przejść, aby odkryć wartość i sens swojego malowania.

O ARTYŚCIE

Marian Waldemar Kuczma urodził się w 1967 roku w  Sanoku, jest absolwentem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dyplom 1993 w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa, praca pt. Kolor i materia). Od 1993 jest asystentem na Wydziale Malarstwa Rzeźby i Grafiki PWSSP, a od 1995 adiunktem na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Nicole’a Naskowa. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie mieszka i pracuje. O swoim malarstwie mówi:

Niestrudzenie podejmuję trudny dialog z obrazem, z moim ukochanym malarstwem, w którym wartością nadrzędną jest dla mnie, uczciwość wobec własnej pracy, a co za tym idzie uczciwość wobec siebie. Determinuje ona wszelkie moje poczynania jako człowieka, malarza i dydaktyka. Cały proces odbywa się na płaszczyźnie obrazu, która – dzięki malarstwu staje się nieokreślona i jest nośnikiem wielu wymiarów. W obliczu owej płaszczyzny analizuję i eksperymentuję wartość dla mnie najwyższą – kolor. Wszystkie elementy plastyczne obrazu podporządkowuję jego archetypicznemu działaniu.”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011 – Nagroda Roku 2010 Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu
2009 – Grand Prix, Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt
2009 – Stypendium Artystyczne Petera Keneza, San Francisco
2004 – I Nagroda, XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
2004 – Nagroda ZPAP, Dolnośląskie Wystawy Sztuki Malarstwo 2004, Wrocław
1998 – Nagroda XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin
1996 – Nagroda Zarządu Okręgu Polskich Artystów Plastyków w Krajowym Konkursie Malarstwa Młodych im.
E. Gepperta, Wrocław
1994 – Grand Prix, 4 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje ‘93”, Galeria Sztuki, Legnica


KONTAKT DO KURATORA WYSTAWY:

JOANNA POLUS

jpolus@yourartmaison.com

+48 507 035 840

yourartmaison.com

yamartdesign.com

@yourartmaison

MECENAS WYSTAWY: Santander Private Banking

PARTNERZY WYDARZENIA: Your Art Maison Gallery, Book of Luxury, Maxfliz, Perlage, Concierge, Bolesław Biegas Art Gallery, Ocean Investment, J’adore Instytut, La Chocola Boutique